GLAS NEBA

Glasilo (bilten) Molitvene zajednice KRALJICE LJUBAVI
u Malom Lošinju
51550 MALI LOŠINJ, Š.K. Kozuliča 1,
Telefon 051/234 055 (nazvati u poslijepodnevnim satima)
Samo fax 051/232 943

Tisak biltena

Sa klikom na donje ikone bilten Glas neba pojedinog mjeseca dostupan je u formatu PDF, kojeg je moguče otisnuti i pohraniti.


2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01

2022-01