PORUKE
MAJKE NEBESKE
KRALJICE LJUBAVI

primljene posredstvom vidjelice Živke u Malom Lošinju.


DJECO PROBUDITE SE

13.06.1995.

Draga moja djeco, probudite se, jer iz dana u dan vas upozoravam na sve što će se događati. Ali vi nećete slušati već se smijete svemu ovome, smatrate ih lašcima, ludima.

Dječice moja, ovo je za cijeli svijet jer vidim da je svijet u opasnosti. Kad već dajem ta upozorenja, ne mogu vas pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. Ponajprije čujem, kad se skupite na sastanak, da su među vama razdori.
Treba doista da i podjela bude među vama, da se očituju prokušani među vama.

Kad se, dakle, tako sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere: ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere pa jedan gladuje, a drugi se opija.
Zar nemate kuću da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tome vas ne hvalim.
Sad pročitajte iz Evanđelja po Luki 22,15-20.


ISUS JE VAŠ ŽIVOT

15.06.1995.

Draga moja djeco, vidim mnogo onih koji bi trebali zahvaljivati Bogu što Me je poslao ne Zemlju, da pomognem vjernicima i onima koji žele istjerati Zmaja, koji je mnogo godina držao zemlju u ropstvu. Žalosna sam što ne vjeruju u moju pomoć.

A što mislite da se Ja, vaša Majka, povučem i ostavim vas samo malo, na kratko vrijeme? Ah, žao Mi je vas, jer vidim sve vas je manje i manje. Jer, kada se god prestanem boriti s mojim anđelima, sve više vas gubim. Ah, dječice moja ljubljena i vi sinovi moji, dokle ćete biti zaslijepljeni da baš ništa ne vidite što će sve oružje donijeti čovjeku i ovoj Zemlji?

Oružje i rat donose pustoš i pepeo sivi. Zar vi to želite? Da, dokle god se ne bude ljubilo svakog čovjeka i dokle god se ne bude utjecalo za pomoć Gospodinu i Meni, vašoj Zaštitnici, bit će pepela i uništenja svega što je živo na ovoj Zemlji.

Djeco, vi vjerni, sve vidim ali jedva zadržavam ruke koje su ispružene da pritisnu dugme. Ah, djeco moja, mnogi životi bi se ugasili, a najgore je to što nisu pomireni s Bogom. Eto, što sve grešni čovjek učini i sad čini, ne misli da i sebe ubija iz dana u dan.

Ja, Majka, molim vas da se probudite i uvidite što činite. Urazumite se i vjerujte u Boga i u Božju pomoć i u Mene koja vas zagovaram i pomažem. Ništa bez vjere, ufanja i ljubavi. Morate jednom to prihvatiti. Isus je vaš život.


NE DOZVOLITE DA I DALJE PLAČEM

19.06.1995.

Draga moja djeco, vidim rijeku krvi. Vidim mnoge koji su nevini izgubili ovozemaljski život, ali Nebeski život nisu izgubili. Oni su u Nebu, oni mole baš za njihove ubojice.

Dječice moja ljubljena, molite i postite za one koji bi vodili narod svoj, a ne znaju ga voditi. Dječice, ne vodi se narod tako da ubija svoju braću. Ah, žalosna sam kad vidim što radite. Pogani će vas preteći, pogani će se obratiti i više ljubiti od vas (kršćana). Vidim koliko su i oni (pogani) grešnici, ali Isus im oprašta grijehe jer nisu znali što čine. Sada upoznaše Boga i pokajaše se za sve, zato su sada na putu spasenja.

Ja, Majka, pozivam sav narod da prekine s naoružavanjem, ako misli da ima ljubavi prema drugome i prema samome sebi. Djeco, shvatite, zlo vuče zlo, a dobro vuče dobro. Eto, ne dozvolite da i dalje plačem.


NE MIJEŠAJTE SE U BOŽJE PLANOVE

23.06.1995.

Draga moja djeco, malo vjernika ima u svijetu, a mnogo ih je koji sumnjaju i govore: To nije moguće. Zašto baš njoj ili njemu?

Dječice moja, svi vi nevjerni, ne miješajte se u Božje planove. Bog će dati onima kojima On hoće. Ne može nekima dati sve, a nekima ništa. Bog je milostiv, pun je darova. Daje kome hoće i kako hoće. Bogu nije ništa nemoguće, sve On može samo treba moliti i vjerovati.

Zato molite da se prekine ovaj rat koji sve uništava. Molite za sjedinjenje Crkava i za suzbijanje zagađenosti ove zemlje i zraka. Inače, ako to ne prihvatite i ne molite, onda Bog ne zna što vama trenutačno treba. Zato molite bez srama što će drugi reći. Vjerujte i pitajte i dat će vam se. Sad pročitajte iz Evanđelja po Luki 1,5-67.


IZDRŽITE NA OVOME PUTU

24.06.1995.

Draga moja djeco, izdržite na ovome putu. Vi ne znate koliko Mi pomažete s vašom požrtvovnošću, vašim trpljenjem i molitvama. Vašom vjerom možete cijeli svijet obratiti i spasiti od vječne tame.

Dječice moja, mnogi se odupiru, ne žele se sjediniti. Ali ako vjeruju u Boga oni se moraju sjediniti. Jer, Jedan je Bog i jedna su djeca Božja, za jednim će se stolom blagovati, nema podvojenosti. Samo se još puno treba moliti i žrtvovati za tu moju djecu.

Mnogi se pitaju, koji se to žrtvuju? Žrtvuju se pravi vjernici koji se plaše sagriješiti pred Bogom, koji hodaju za Isusom noseći preteški križ, a to nitko ne vidi. Još ih šibaju i stavljaju na njih još veći teret, umjesto da pomognu nositi križ. Eto, takvi nepismeni, gladni, puni vjere prigrliše križ na kome su grijesi cijeloga svijeta.

Dijete, kasno je za tebe jer je već jedan sat poslije pola noći. Sad samo izmoli jednu Zlatnu krunicu za moju nakanu. A sutra pročitajte iz Zaharije 12,10-11; iz Poslanice Galaćanima 3,26-29; iz Evanđelja po Luki 9,18-24.

Dijete, u jučerašnjoj Poruci pogriješili ste dok se čitalo iz Evanđelja po Luki. Evo kako ste trebali: Navještenje Krstiteljeva rođenja po Luki. A to je iz Evanđelja po Luki 1,5-67. Molim da se to ispravi.

 

IZVATCI IZ POJEDINIH PORUKA

Dječice moja, ne dozvolite da svijet propadne u ponor. Vidim velike suše i zračenja gdje će sva poljoprivreda gorjeti. (Iz Poruke od 08.06.1995.)

Draga moja djeco, nailazi vrijeme kad će se sve više vidjeti ispružene ruke za kruh svetog Ante. Dječice, ima ih i sada koji su zaista gladni, ali malo ih je koji pomažu. Vidim, sirotinja pomaže sirotinju, a bogati kupuju bogatima skupe darove, pozivaju na velike gozbe, skupe ručkove i večere. Žalosna sam jer vidim siromašne koji ne mogu prikupiti niti za lijek bolesnima, nemaju što jesti. Dječice, sveti Antun će mnogima pomoći samo ako ga zamolite. Dječice, budite poput svetog Antuna koji je pomagao a i sad pomaže onima koji ga pitaju za pomoć. (Iz Poruke od 12.06.1995.)

Djeco moja, ima među vama školovanih, prosvijećenih i dobro obrazovanih ali žalosna sam kad stalno vidite tuđe pogreške a svoje ne vidite. Vidim kolika je vaša ljubav prema siromašnima, vidim kako se s njima ponašate. Žalosna sam kad vidim da mnogi ne žele sirotinju pozdraviti ili susresti se s njima. A baš takvi dođu na Gozbu blagovati Tijelo Isusa Krista. Plačem kad vidim kakvi se pričešćuju. (Iz Poruke od 14.06.1995.)

Djeco, vidim mnoge koji su se obratili, ponovno su se vratili na isti put. Kucaju na razna vrata jer su izgubili povjerenje u svoje pastire. Djeco moja i vi sinovi moji, dobro razmislite što radite, zašto obraćenici napuštaju Boga. Djeco, želim dobre žeteoce da dobro pokupe sve što su požnjeli, svaki klas. (Iz Poruke 18.06.1995.)

Djeco moja, Isus vas je izveo iz ropstva da budete slobodni, baštinici po Bogu. Dječice, ali to što ste sad slobodni ne znači i da možete sada činiti sve što se vama svidi. Ne dječice moja, ne činite ono što se Gospodinu ne sviđa. Žalosna sam kad vidim kolike su sekte u svijetu a ovdje samo golaći i mladež koja se gubi u drogi i u raznim napitcima. Dječice moja, vidim, ako se nešto ne poduzme mnogima se mogu brzo ugasiti njihovi životi. (Iz Poruke od 25.06.1995.)

Djeco, vidim mnoge sekte koje odvlače mladež. Mnogi odabiru uživanje što im baš sekta prinosi, servira. Žalosna sam jer mnogi idu tim putem. Dječice moja, vi vjerni moji, izdržite do kraja bar da se moji sinovi i Crkva probudi i stane na put. (Iz Poruke od 27.06.1995.)

Draga moja djeco, obratite se što prije jer zaista, sve što sam vam rekla to će se zbiti, a znate što sam vam govorila. Zato vas pozivam da se obratite, i ne samo da se obratite već i da se sjedinite u jednu Svetu Katoličku crkvu, ako želite spasiti život.

Vidim koliko još progone, žele sve uništiti, ali neće moći. Ja, Majka, osnivat ću molitvene zajednice i pozivat ću na molitvu sve slobodne žitelje da mole za prognane službenike Božje, za sve sluškinje tj. za sve koji se boje Gospodina. (Iz Poruke od 30.06.1995.)