16.12.2009. (srijeda)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hvala na hodočašću u ovo Svetište.

Djeco moja, vidim vaše tjesnobe, neimaštine i vaše križeve što trpite. Djeco moja, strpljivo nosite svoje križeve i trpite za duše u Čistilištu.

Djeco moja, vi ne znate da bogati koji su bili sa punom trpezom, sada trpe u Čistilištu i vape Isusu i Meni za pomoć. Oni misle da smo ih ostavili – da ih ne poznajemo.

(Majka je vidjelici Živki pokazala Čistilište.)
ŽIVKA: Majka je svoju krunicu spustila u Čistilište. Te duše u čistilištu hvatale su se za Majčinu Krunicu. I ja samn spustila svoju krunicu ali se nitko nije hvatao za moju krunicu. Ja sam pitala Majku zašto se za moju krunicu nitko ne hvata. Majka je odgovorila: »Tebe ne vide.«

Djeco moja, nemojte izbjegavati sirotinju i bolesne jer ćete baš kod njih naći Isusa.

Nastavljam liječiti one koje sam ranije započela liječiti, a neke sam danas po prvi put započela liječiti.

Izmolite jednu Zlatnu krunicu na moju nakanu.

Sve vas blagoslivljam i sve što ste ponijeli sa sobom na blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji.


Molite, molite, molite!