16.07.2020 (Četvrtak)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Djeco moja, hodočasnici moji, hvala što vas ništa ne može zaustaviti da hodočastite u ovo Svetište.

Djeco moja, jača je molitva od korone. Molite za sve one koji ne mole, Ja želim i njih spasiti.

Djeco moja, molite DEVETNICU - Zlatnu krunicu da sačuvam od velike poplave i za sve one koji se nađu u toj katastrofi. Molite i za obraćenje grješnika.

Djeco moja, vidim mnoge mlade koji su krenuli krivim putem. Oni ne prepoznaju koji ih duh vodi. Molite za one nemoćne koji su napušteni. Neka se mladi sjete da će i oni ostariti i da će njima biti još gore.

Sada vas sve liječim i nove sam zahvatila liječenjem.

Djeco, blagoslivljam sve vas i sve što ste ponijeli na blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji.


Molite, molite, molite!