15.08.2020 (Subota)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hvala na hodočašću ovom Svetištu gdje primate velike milosti.

Djeco moja, hvala na izdržljivosti. Vidim da se sotona (đavao) ne da. Ja vam kažem, važnija je Poruka koja se prima nego li muzika. Mora se Poruka najprije napisati a onda muzika.

Djeco, bit će velika nevremena. Molite DEVETNICU da ih spriječimo.

Djeco moja hvala vam na hodočašća ne samo ovdje, nego u sva moja Svetišta. Djeco ne gledajte samo kad je neki blagdan. Vi dođite i kad nije blagdan. Ja sam uvijek tu. Djete moje, Ja sam ovdje svaki dan i kad nije nitko ovdje.

Djeco moja, sad blagoslivljam vas i sve što ste ponijeli za blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji.

Izmolite jednu Zlatnu krunicu po mojoj nakani u bilo koje vrijeme.


Molite, molite, molite!