16.05.2018 (Srijeda)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hodočasnici moji, vi koji ste iz bliza i vi iz daleka, hvala na hodočašću ovom Svetištu gdje ćete dobiti velike milosti.

Djeco moja, mnogi od vas čekate odmah ozdravljenje. Djeco, molite i vjerujte da ćete ozdraviti. Započela sam liječiti neke nove koji nisu ni znali, da su bolesni a nisu ni vjerovali da ću ih izliječiti.

Djeco Moja, molite da se obrate oni kojima su srca uspavana. Pročitajte iz Evandjelja po LK 12, 25-40.

Djeco moja, Živka plače i traži svoga sina gledajući u Čistilište, a on je već kod nas. Zna on da slavi Gospodina Boga kako ga je ljubio i prije. Sad je s Marijom, Antonom i Ritom.

Izmolite jednu Zlatnu krunicu po mojoj nakani.

Blagoslivljam vas i sve što nosite sa sobom za blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji.


Molite, molite, molite!