15.06.2019 (Subota)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hodočasnici moji, hvala na hodočašću ovom Svetištu gdje dobivate velike milosti.

Djeco moja, vi koji molite do kasno u noći, prikazivali ste sve svoje muke, nevolje i bolesti.

Djeco moja, mnoge sam duše iz Čistilišta izbavila. Mnogi su se obratili. Djeco, molite i dalje za njih jer želim da svu djecu spasim.

Djeco moja, vidite koja su nevremena, a to su tek počeci. To je apokaliptičko vrijeme koje se mora dogoditi. Pitate za znakove. To su vam znakovi. Mnogi to ne prepoznaju. Zato molite da se bar ublaži.

Rekla sam ranije u prijašnjim Porukama da će se brda rušiti i ruše se, da će se zemlja otvarati i otvara se, da će biti bujice blatne, i blatnjave su. To su vam znakovi. Zato vas molim da molite i da spašavate duše. Molite, jer molitvom zaustavljate nevremena.

Djeco moja, svi vi iz daleka i iz bliza, sve vas blagoslivljam i sve što nosite sa sobom za blagoslov. Nosite moj blagoslov svojim obiteljima.

Pročitajte Mt 28, 16-20.

Izmolite jednu Zlatnu krunicu po mojoj nakani.


Molite, molite, molite!


**Iz Evanđelja po Mateju 28, 16-20:

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.

Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.

Isus im pristupi i prozbori:»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!

Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!« »I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«