16.01.2021 (Subota)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hodočasnici moji, hvala na hodočašću ovom Svetištu gdje dobivate velike milosti.

Djeco moja, vaše su molitve veće od KORONE.

Djeco, vidim mnoge koji trpe. Njihova trpljenja upotrjebljena su za nevjernike. Djeco molite, svaka bolest, svako trpljenje nije uzalud.

Djeco moja, vidim neke da se puno daju za moju Zajednicu fizički i materijalno, samo da se izgradi ovo Svetište. Iako ne idu ovdje u crkvu oni su duhovno povezani sa nama.

Djeco moja, molite za obraćenje, jer ima još onih koji ne poznaju Boga.

Djeco moja, blagoslivljam sve vas i sve što nosite sa sobom za blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji i onima koji nisu mogli doći na hodočašće.

Izmolite jednu Zlatnu krunicu po mojoj nakani.


Molite, molite, molite!