15.04.2023. (Subota)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu Ukazanja:


HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hvala na hodočašću ovom Svetištu gdje se dobivaju velike milosti. Hvala svima onima koji su došli iz daleka.

Djeco moja, za sve što pitate (molite) Ja ispunjavam, a tamo gdje je najteže te vaše molitve upotrebljavam za one koji su u težoj situaciji. Djeco, i oni su moja djeca. Oni nisu imali mogućnosti da me upoznaju.

Djeco moja, molite za duhovna zvanja. Ja hoću više svećeničkih poziva. Ne dozvolite da ostanete bez pastira.

Djeco moja, manje šibajte svećenike. Oni su isto ljudi. Sve što čujete na jedno uho, izbacite na drugo kao da niste čuli. Ne vrijeđajte. Budite oruđe - branite svećenstvo! Sjetite se nekada moliti za svećenike.

I David je trpio mučenje od nevjernika.*

Izmolite jednu Zlatnu krunicu po mojoj nakani u bilo koje vrijeme.

Sve vas blagoslivljam i sve što ste ponijeli sa sobom za blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji.


Molite, molite, molite!


Napomena:

*David je bio kralj Izraela u Starom zavjetu od 1005. - 965.